Piráti byli jedinými zástupci Ústeckého kraje na European Week of Regions and Cities

Piráti byli jedinými zástupci Ústeckého kraje na European Week of Regions and Cities

Ve dnech 8. - 11. 10. 2018 se v Bruselu konal Evropský týden regionů a měst. Přes 6 000 účastníků poslouchalo 600 vystupujících na více než 150 přednáškách. Bylo možno získat informace o připravovaných dotačních programech a diskutovat přímo s lidmi, kteří za ně zodpovídají; přebírat dobrou praxi z jiných měst; získat důležité kontakty či domlouvat mezinárodní projekty. Po většinu doby probíhaly odborné přednášky ve 14 místnostech zároveň, tudíž by nebylo možné pokrýt ani ty, které jsou přímo užitečné pro Ústí nad Labem. Ústecký Magistrát se tento problém rozhodl vyřešit zcela typicky - na Evropský týden regionů a měst nevyslal vůbec nikoho.

Měsíc před konáním akce jsme se obrátili na Ing. Martina Dlouhého, vedoucího odboru strategického rozvoje, s nabídkou spolupráce a dotazem, kdo se za Ústí zúčastní. Na e-mail jsme dodnes neobdrželi žádnou odpověď, ale po opakované urgenci nám bylo - několik dnů po uzavření registrací - neformálně sděleno, že si máme pro zodpovězení dotazu domluvit schůzku u asistentky.

Nezbylo nám, než podat žádost o informace, na kterou jsme po akci dostali velmi stručnou odpověď:

Odpověď Magistrátu

Takto ostentativní nezájem o informace a kontakty na evropské úrovni je nepochopitelný. Město má desítky problémů, od sociálního vyloučení přes brownfieldy až po parkování. Všechny tyto problémy byly v jiných evropských městech úspěšně řešeny, ale to Ústí nezajímá; raději bude vymýšlet řešení do dotačního projektu na koleně a následně opět vracet miliony za chyby.

Mrzí nás, že zatímco Praha či Plzeň mají v Bruselu své stálé zastoupení, Ústí jde přesně opačnou cestou. Pokud budeme ve vedení města, pokusíme se současné směřování co nejrychleji změnit.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články