STÍNADLA / Ú STÍNADLA BEM

STÍNADLA / Ú STÍNADLA BEM

STÍNADLA / Ú STÍNADLA BEM

Kde byla tajemná čtvrť zvaná Stínadla? Existoval skutečně chlapecký klub Rychlé šípy? Existovali nebezpeční Vontové? A kdo byl Jan Tleskač? A je opravdu možné sestrojit létající kolo? Jak píše Jaroslav Foglar v knize Stínadla se bouří: „Stínadla, to bludiště nejroztodivněji stavěných uliček, průchodů, dvorečků a podzemních chodeb, vdechla svou ponurost, tajemnost a podivnost i celému životu chlapců, kteří se v nich narodili a zde žili.“

Přišel čas říci si některé věci nahlas. Jaroslav Foglar žil v Ústí sice jen krátký čas raného dětství, ale jeho bratr Zdeněk se zde v roce 1903 narodil. Foglarova tajemná Stínadla hledáme už celé tři generace - dlouhých osmdesát let. Skutečnost mnohdy překonává fikci ( Ú STÍNADLA BEM). Od sousední moderní čtvrti, příznačně nazvané Druhá strana (Předlice), jsou Stínadla oddělena Rozdělovací třídou s tramvajovou tratí (ulice Panská/ Revoluční). Ústecký létající stroj asi taky znáte. Takže existuje i odpověď na otázku, kdo byl Jan Tleskač - byl to Konrad Püschner, ústecký švec a letecký průkopník (jeho let se odehrál roku 1908)!

Rychlé Šípy

Projekt pro Předlice

Hlavním záměrem je přeměnit nevýhody místa v jeho výhody a vytvořit z něj místo zastávky za objevováním Předlic, která přiláká místní obyvatele i turisty. Vize turistické trasy „Ke Stínadlům“ je cílená k domu autora Jaroslava Foglara v části Nové Předlice, kde žije minoritní romská část obyvatelstva. Tento dům je aktuálně ve špatném technickém stavu, neudržovaný a podobně jsou na tom i další stavby v okolí.

Mou představou je spolupráce knihovny, města a organizace Člověk v tísni s místními obyvateli s cílem oprav dvou místností základní školy, kde by se prezentovala tajuplná tvorba Jaroslava Foglara. Finančně by projekt zabezpečovala knihovna s dotační podporou. Místní by poskytli svoji práci na opravách a úpravy prostředí ve formě veřejně prospěšných prací. Dále by se kreativně činili při tvorbě suvenýrů s tématem Stínadla, resp. tvorbou Jaroslava Foglara, kterou by tvořili a předávali za účelem zisku ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Takto by se otevřela podnikavá cesta s cílem výdělku pro místní obyvatele.

Začátek pěší trasy po stopách Rychlých šípů, vhodné vzhledem k její vzdálenosti i pro cyklisty, by byl ve „Vstupní bráně Předlic“, v podchodě by byla namalována mapa celé trasy. Vedla by ulicí Panská – Klíšská – Okružní. Turistu by po délce ulice Klíšská zaujal kreslený, už existující příběh na betonovém plotě. Ulicí Okružní by se v rámci projektu či organizované soutěže namalovaly na betonový plot vybrané příběhy tvorby J. F. s různými zábavnými úlohami.

Odtud pokračuje trasa přímo ulicemi Průmyslová – Textilní – Tovární – Majakovského – Prostřední až k domu J.F. Po dalších dvaceti metrech následuje samotné muzeum s vlastním přístupem (budova základní školy). Přímo naproti stojí kostel, kde spadl ze zvonice Jan Tleskač. Pokračujeme k památníku místa, kde bylo vynalezeno létající kolo a ukryto do hlavolamu ježka v kleci. A končíme vinárnou u Rychlých šípů vytvořenou v původních katakombách, které vedly až na „Druhou stranu“.

Do oživení lokality formou maleb by se mohly zapojit školy a univerzity z celé ČR i zahraničí, a to prostřednictvím zorganizování speciálních akcí. Při tvorbě tematických zařízení super struktury, od stravovacích a zábavných zařízení až po sportovní zařízení a aktivity s nimi spojenými, je potřebné najít vhodné investory. Při uvedených zařízeních v sledovaném území, očekáváme příliv dalších aktivit obchodně – obslužní sféry a podobně. Městská oblast Předlice ukrývá v sobě jistý využitelný potenciál, přičemž je třeba akceptovat existující bariéry rozvoje. Zároveň je nutné v nich vidět klady a obrátit je na výhody a originalitu prostředí.

Je důležité upozornit na předsudky majoritního obyvatelstva nejen vůči dané oblasti se špinavou image, ale i vůči její minoritní části obyvatelstva. Proto by se měly tyto dvě skupiny obyvatelstva spojovat už od útlého věku v rámci různých projektů a workshopů, kde si budou předávat svoje znalosti a tradice. Větší procento místních obyvatel části Nové Předlice je ochotných spolupracovat a začleňovat se do majoritního obyvatelstva.

Koncepty řešení rozvoje městské části by měly inspirovat kompetentní v oblasti rentabilní formy zachování „tváře“ Předlic a jejich trvale udržitelného rozvoje. Tyto návrhy jsou příkladem, jak z oblasti využít maximum jejího potenciálu a přeměnit ji na místo nadregionálního významu.

Karel Karika (Široko)

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články